Colofon

Uitgever:
Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 – 38
49808 Lingen (Ems)
Germany
Telefoon: +49 9563 / 75299 – 0
Fax: +49 9563 / 75299 – 333
E-Mail: info@novus-dahle.com

Een onderneming van de emco Group

Juridische aanwijzing:
gevestigd te: Lingen
Inschrijving: handelsregister Osnabrück HRA 100325
Persoonlijk aansprakelijke vennoot: Novus Dahle Verwaltung GmbH, Lingen, handelsregister Osnabrück HRB 100655
Directie: Dipl.-Angl./BWL Frank Indenkämpen, Dipl.-Kfm. Daniel Sobhan-Sarbandi
BTW-nummer conform Ä 27a UStG: DE 812975481

Alle rechten voorbehouden. Informatie is eigendom van Dahle GmbH. Deze informatie is ten tijde van de publicatie de meest actuele. Aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie en gegevens is uitgesloten. De wettelijke vertegenwoordigers en organen van de firma Novus Dahle GmbH hebben geen invloed op de inhouden van gelinkte websites. De firma Novus Dahle GmbHdistantieert zich daarom uit voorzorg van diens inhouden. De verantwoording voor gelinkte websites en hun inhouden ligt uitsluitend bij de domeinbezitters van de betreffende websites.

De informatie op de websites vormt in geen geval juridische toezeggingen. Novus Dahle GmbH behoudt zich het recht voor om bij behoefte wijzigingen of aanvullingen van de beschikbaar gestelde informatie of gegevens uit te voeren. Aan de hier beschreven themagebieden kunnen geen juridische claims worden ontleend. Aanbiedingen zijn in alle onderdelen vrijblijvend.

Novus Dahle GmbH is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie of gegevens die op deze website te vinden zijn. Rechten en plichten tussen Novus Dahle GmbH en de gebruiker van de website of derden zijn niet van kracht.

Op de inhouden van de Novus Dahle GmbH website en van de Novus Dahle GmbH Newsletter rust auteursrecht. De inhouden mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur noch in zijn geheel noch gedeeltelijk verveelvoudigd en/of gepubliceerd of in een informatiesysteem opgeslagen worden.

Alle informatie of gegevens, hun gebruik evenals al het met de website van Novus Dahle GmbH samenhangende doen, dulden of laten zijn uitsluitend onderhevig aan het Duitse recht. Plaats van nakoming en enige bevoegde rechtbank is Lingen.

Ons privacybeleid