Informacje dotyczące użytkowania

Czas pracy i czas chłodzenia
DAHLE PaperSAFE®, DAHLE ShredMATIC®

Dotyczy następujących modeli:

DAHLE PaperSAFE® 60, PaperSAFE® 100, PaperSAFE® 120, PaperSAFE® 140, PaperSAFE® 240, PaperSAFE® 260, PaperSAFE® 380, PaperSAFE® 420, DAHLE ShredMATIC® 90, ShredMATIC® 150, ShredMATIC® 300

Czasy pracy i czas chłodzenia ustalono w następujących standardowych warunkach użytkowania (biuro):

a. Temperatura pokojowa 20°C
b. Napięcie elektryczne 230V
c. Częstotliwość 50Hz
d. Rozpoczęcie z „zimnym” silnikiem (temperatura silnika = panująca temperatura pokojowa)
e. Ciągłe podawanie arkuszy przy 70-85% nominalnej maks. wydajności
f. z krótką przerwą pomiędzy procesami podawania (ok. 1-1,5 sek.)